Strona główna

Adwokat Anna Kopczyńska

Kancelaria Adwokat Anny Kopczyńskiej.

Anna Kopczyńska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i stypendystką przy Westfälische Wilhelms-Universität Münster w Niemczech. Po zakończeniu aplikacji adwokackiej została wpisana na listę adwokatów Łódzkiej Izby Adwokackiej. Pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach adwokackich.

Anna Kopczyńska specjalizuje się w sprawach dotyczących nieruchomości, odszkodowań, nienależytego wykonania umów, prawa gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w prawie nieruchomości. Stale współpracuje z właścicielami nieruchomości i licencjonowanymi zarządcami.

Adwokat przyjmuje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Zakres świadczonej pomocy prawnej (preferencje):

Pomoc prawna świadczona jest również w języku niemieckim i angielskim.