Obsługa przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje:

  • doradztwo prawne,

  • sporządzanie opinii i umów,

  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zgromadzeń wspólników;

  • rejestrowanie, obsługę bieżącą i likwidację spółek handlowych;

  • reprezentację sądową w sprawach cywilnych, administracyjnych, gospodarczych i pracowniczych.