Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Adwokat Anna Kopczyńska posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z zarządami wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcami nieruchomości.

Doświadczenie czerpie również z osobistej działalności w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Obsługa obejmuje:

  • opinie i porady prawne z zakresu funkcjonowania i zarządzania wspólnotą mieszkaniową dla zarządów i zarządców,

  • sporządzanie umów z wykonawcami robót budowlanych i usług remontowych;

  • reprezentacja w postępowaniach o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, w postępowaniach o zapłatę należności, w postępowaniach z zakresu nienależytego wykonania umów o dzieło, robót budowlanych i innych.