Prawo cywilne (odszkodowania, spadki)

Kancelaria zajmuje się w szczególności:

  1. sądową windykacją należności,

  2. dochodzeniem roszczeń z polis posagowych, polis ubezpieczeniowych;

  3. postępowaniami o ochronę dóbr osobistych,

  4. postępowaniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie (w tym odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu),

  5. sprawami spadkowymi (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek, o zapis);

  6. sprawami z zakresu prawa zobowiązań (dochodzenie uprawnień z rękojmi i gwarancji, z umowy o dzieło, roboty budowlane, umowy zlecenia, dożywocia i in.);

  7. sprawami z zakresu prawa lokalowego (z ustawy o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, prawa spółdzielczego);

  8. postępowaniami o zniesienie współwłasności;

  9. postępowaniami rejestracyjnymi przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz wpisami do ksiąg wieczystych.