Prawo rodzinne (rozwody, alimenty, inne)

Reprezentacja w sprawach z zakresu prawa rodzinnego obejmuje następujące sprawy:

- o rozwód, separację,

- o alimenty na dziecko lub małżonka;

- o podział majątku dorobkowego małżonków wraz z rozliczeniem nakładów poczynionych z majątków odrębnych;

- o ustalenie kontaktów z dzieckiem;

- o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej;

- sprawy związane z zaprzeczeniem bądź ustaleniem ojcostwa oraz unieważnieniem uznania dziecka.