Obsługa zarządców nieruchomości

Kancelaria zapewnia obsługę prawną właścicielom nieruchomości oraz zarządcom (w tym zarządcom sądowym).

Współpraca z właścicielami i zarządcami nieruchomości obejmuje:

  • doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami;

  • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów najmu;

  • postępowania o opróżnienie lokalu i dochodzenie roszczeń z tytułu czynszu oraz bezumownego korzystania z lokalu lub niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminę;

  • postępowania o ustanowienie zarządcy sądowego;

  • postępowania o wydanie dokumentów oraz rozliczenie z zarządu;

  • postępowania o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów;

  • postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu;

  • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;

  • postępowania spadkowe;

  • postępowania wieczystoksięgowe.